top of page

Zpráva z Valné hromady TK Luštěnice 2023

Dne 25.11.2023, se konala – Valná hromada tenisového klubu-spolek Luštěnice.

Na valné hromadě byla přítomna nadpoloviční většina členů, a tak byla usnášení se schopná.

Řídila se schváleným programem, byla schválena volební komise ve složení - Dvořáková Vlasta, Hůlka Roman, Jonáš Jan, Zeliezková Martina, zapisovatelem schůze Vignerová Lenka


Předseda TK Janů Miroslav přednesl zprávu o činnosti klubu v letošním roce

Zhodnotil sportovní činnost, činnost mládeže, brigádnickou činnost, nastínil plány v těchto aktivitách na příští sezonu.


Hospodářka TK Vignerová Lenka přednesla zprávu o hospodaření klubu v roce 2023 a

předpokládaný rozpočet na rok 2024.


Vedoucí jednotlivých družstev mužů Luštěnice „A“, „B“ a družstvo seniorů seznámilo přítomné s výsledky za rok 2023


Předseda TK poté přednesl zprávu výkonného výboru, kde nejprve poděkoval všem členům výboru za jejich práci v celém volebním období.

Dále bylo valné hromadě předloženo ke schválení několik bodů z jednání výkonného výboru

  • přijetí nového člena TK – Zajíček Michal

  • doplnění stanov TK o tři body, které budou zveřejněny jako „dodatky stanov“

  • zadat jarní úpravu kurtů firmě JB ESTATE


Po zprávě výkonného výboru a schválení navrhovaných bodu, byly předsedou volební komise Romanem Hůlkou zahájeny tajné volby nového výkonného výboru na období 2024-2026.


Po ukončení voleb byli členové předsedou komise seznámeni s jejích výsledky

do výkonného výboru na toto období byli zvoleni

Dubský Josef Janeček Pavel Janů Miroslav

Lada Josef

Lada Libor

Vignerová Lenka

Vigner Radek


Výkonný výbor se sejde nejpozději do čtrnácti dnů od valné hromady a zvolí si členy do jednotlivých funkcí, které zveřejní na těchto stránkách.


Do vyhlášené diskuse se nikdo nepřihlásil.


Člen výboru Vigner Radek přednesl členům – Usnesení valné hromady TK Luštěnice-

které bylo jednohlasně schváleno.


Dokumenty související s Valnou hromadou TK Luštěnice jsou k dispozici v sekci Dokumenty zde.

88 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page