top of page
IMG_0361_edited.jpg

TENISOVÝ KLUB LUŠTĚNICE

Tenisové kurty se ve sportovním areálu Luštěnice začaly budovat v letech 1990-1992. Kurty se budovaly svépomocí pod záštitou TJ Luštěnice – oddílu kopané. Po jejich dokončení byly využívány organicky bez pevného řádu. Finance na jejich údržbu a případný rozvoj se podřizovaly potřebám oddílu kopané. Proto se část tenisových nadšenců rozhodla, že se osamostatní. V roce 2002 bylo založeno občanské sdružení.  Toto sdružení si v prosinci 2002 na své první ustanovující schůzi odhlasovalo název - Tenisový klub Luštěnice. Dále byly schváleny stanovy klubu, členská základna, vedení klubu, jeho financování a hospodaření.

 

Zakládajícími členy, kteří měli největší zásluhu na vzniku TK a na přípravě veškeré legislativy potřebné k jeho založení, byli – Janů Miroslav, Dubský Josef, Janeček Pavel, Mejstřík František, Hošek Jiří, Hůlková Míla. Jako zakládající členové se stali  nejdůležitějšími osobami, ale svůj podíl na založení Tenisového klubu Luštěnice měli i ostatní členové.

 

Od této ustanovující valné hromady TK Luštěnice začal pracovat jako samostatný subjekt. Tato skutečnost se projevila v jeho činnosti na poli sportovním. Přihlásili jsme družstva mužů do okresních soutěží neregistrovaných hráčů, mohli jsme podporovat v rozvoji  mládežnický tenis tím, že jsme zajistili pro děti kvalifikované trenéry a založili jsme mládežnické družstvo, které se zúčastňovalo jak okresní soutěže, tak i turnajů pro jednotlivce. Byl i zájem o ženský tenis, ženy se pravidelně scházely a zdokonalovaly se v této nádherné hře. Od této doby jsme také pořádali pravidelné turnaje dvouher, čtyřher i smíšených čtyřher. Klub neorganizoval pouze tenisovou činnost, ale i jiné akce, např. setkání u táboráku, turnaje v petangu, společné výlety do Krkonoš, na Máchovo jezero, či silvestrovské zábavy a podobně.

 

Od zmíněné ustanovující valné hromady jsme začali budovat i zázemí, a to nejen pro potřeby členů TK, ale i pro širokou veřejnost v naší obci. Provedli jsme úpravy okolí tenisových kurtů, postavili jsme zastřešení venkovní pergoly, včetně vybudování venkovního krbu a udírny. Dále jsme postavili tréninkovou zeď, sklad na nářadí, petangové hřiště, nové oplocení obou kurtů a jejich automatické zavlažování. Nejvíce práce a finančních prostředků jsme vložili do údržby a rekonstrukce kiosku na hřišti, z jehož pronajímání financujeme větší část veškeré činnosti klubu. V tomto objektu jsme za fungování TK provedli rekonstrukci technického zázemí (barový pult, stoly, židle, police), dále opravu podlahy, dveří, střechy či přilehlé tribuny.  Zateplili jsme strop včetně sádrokartonu, provedli jsme nucené odvětrání prostoru kiosku a vybavili jsme ho televizí se satelitem.     

 

Druhou akcí, která nás stála nemalé množství finančních prostředků a pracovního úsilí, byla výstavba nového sociálního zázemí. S jeho výstavbou jsme začali v roce 2004 a příští rok jsme ho dokončili. Díky jeho vybudování máme dnes k dispozici šatny s malou kuchyňkou, dvě sprchy a sociální zařízení.

 

Ve výčtu prací nesmíme zapomenout na pravidelnou údržbu celého tenisového areálu, přípravu kurtů po zimním období, na nátěry plotů a laviček, na údržbu okolí apod. 

 

V dnešní době TK Luštěnice čítá 46 registrovaných členů, kteří mají zájem o dění v našem klubu, a má všechny předpoklady pro úspěšné fungování a rozvoj.

Vedení klubu

Janů Miroslav

Předseda

Dubský Josef

Místo předseda

tel.:  602 332 014
email: mirda.janu@seznam.cz

tel.:  605 474 756
email: dubsky.josef.cz@seznam.cz

Vignerová Lenka

Hospodář

tel.:  774 270 696
email: lenka.vignerova@seznam.cz

Členové výboru

Lada Josef
tel.:  730 867 510
email: Josef.Lada@skoda-auto.cz

Janeček  Pavel
tel.: 777 797 961

Lada Libor
tel.: 777 627 007

Vigner  Radek
tel.: 777 301 856

GPS – Janeček  Pavel
Zemědělské družstvo Luštěnice
Agrodružstvo Luštěnice
Obecní úřad Luštěnice
Krubert a synové –dřevozpracující firma   
Mejstřík  František – stavební firma
Liška Miroslav – elektro firma
Rulík Jan -  truhlářství

Děkujeme!!!

Sponzoři

bottom of page